scroll to top

Kolejne dwa projekty zostały pozytywnie ocenione

Kolejne dwa wnioski o dofinansowanie projektów predefiniowanych Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 4 marca uzyskały pozytywną ocenę członków Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany.

Projekt “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” został zaakceptowany w drugiej rundzie oceny, a projekt “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym” został zaakceptowany w pierwszej rundzie oceny, z zastrzeżeniem dokonania niewielkich zmian we wniosku o dofinansowanie. Projekty oczekują obecnie na akceptację wyników oceny przez Ministra Sprawiedliwości oraz wydanie Decyzji w sprawie dofinansowania, która ostatecznie umożliwi rozpoczęcie ich realizacji przez beneficjenta.

Beneficjentem obu projektów jest Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekty realizowane będą w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.