scroll to top

Kolejne osoby bezrobotne znalazły pracę

Kolejne osoby bezrobotne znalazły pracę

Dzięki klauzulom społecznym zastosowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w procedurze udzielania zamówienia publicznego już 3 osoby dotychczas bezrobotne pracują. Wykonawcy zajmujący się organizacją i realizacją warsztatów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zatrudnili osoby bezrobotne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego, skierowane przez właściwe Urzędy Pracy, na podstawie umowy o pracę . Wyżej wymienione województwa cechują się wysokim stopniem bezrobocia. Osoby bezrobotne to kobiety.

Beneficjent ma nadzieję, że inicjatywa ta będzie naśladowana przez innych beneficjentów, a zamówienia publiczne będą spełniały dodatkową, społecznie użyteczną funkcję.