scroll to top

Kolejna tura szkoleń dla pracowników sądowych punktów obsługi interesanta

IMG_0949Począwszy od dnia 4 września br. rozpoczęła się kolejna tura szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta, który prowadzone będą przez cały miesiąc. Do chwili obecnej, w pierwszej połowie września, przeprowadzono szkolenia w następujących apelacjach: warszawskiej, białostockiej, wrocławskiej oraz katowickiej. Planowane jest dalsze prowadzenie szkoleń w apelacjach: łódzkiej i poznańskiej (18.09.15 r.), a także bydgoskiej i rzeszowskiej (25.09.15 r.). Docelowo w szkoleniach udział weźmie ponad 600 pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta.