scroll to top

Kampania Rady Europy „NIE dla mowy nienawiści w sieci!”

nhsm-300x120Rusza kampania „NIE dla mowy nienawiści w sieci!”.

Celem kampanii Rady Europy jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa. Rozpoczynająca się 22 marca 2013 r. kampania potrwa do 2014 roku i będzie się opierać na zaangażowaniu młodzieży.

Zgodnie z definicją Rady Europy, „mowa nienawiści” to wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści opartej na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu imigranckim.

Wsparcie dla zwalczania mowy nienawiści z funduszy EOG

Aby przeciwdziałać mowie nienawiści fundusze norweskie i EOG połączyły siły z Radą Europy dla wsparcia kampanii „NIE dla mowy nienawiści!”

Organizacje pozarządowe w Polsce, a także w innych państwach-beneficjentach funduszy norweskich i EOG będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów przeciwdziałających nienawiści w internecie w ramach tzw. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Wartość funduszu wyniesie  37 mln euro. Fundusz będzie wspierał projekty związane z wartościami demokratycznymi, prawami człowieka, zwalczaniem dyskryminacji, nietolerancji, nierówności płci i wykluczeniem społecznym.

Rolę Operatora  Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie pełniło Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Zgodnie z decyzją tego Biura, wdrażanie Funduszu w Polsce zostanie powierzone Fundacji im. Stefana Batorego.

Linki

Więcej na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: https://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Spoleczenstwo_obywatelskie/Fundusz_dla_Organizacji_Pozarzadowych/Strony/start.aspx

Strona kampanii  www.nohatespeechmovement.org