scroll to top

Kampania o tematyce mediacyjnej – zamówienie publiczne

Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat mediacji (w ramach realizacji Projektu nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014) przedmiotem niedawno ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje:

1. przygotowanie przekazu kampanii,

2. opracowanie harmonogramu i planu medialnego kampanii,

3. przeprowadzenie kampanii oraz

4. opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych działań.

 

Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotowej kampanii zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową dostępną pod adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/aktualne/news,7631,ba-f-ii-3710-6415.html