scroll to top

Kampania informacyjna projektu

Kampania informacyjna projektu w ramach którego organizowane są spotkania edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie zajęć przeprowadzane m.in. są symulacje sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywają role procesowe: sędziów, prokuratorów, oskarżonych, pokrzywdzonych i świadków w oparciu o zadane studium przypadku.

logo_norway_grants