scroll to top

Informacja o wynikach naboru na eksperta do oceny merytorycznej wniosków

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. zakończona została procedura naboru eksperta do udziału w pracach Zespołu Oceniającego Projekt Predefinniowany Programu  ” Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

W trakcie naboru weryfikowane były kryteria formalne, merytoryczne oraz dodatkowe przewidziane w ogłoszeniu. Wybrane w trakcie naboru kandydatki to:

1. p. Patrycja Ziółkowska (Łódź)

2. p. Aneta Mikita (Lublin)

Wymienione osoby spełniają oczekiwania stawiane przewodniczącemu ZOPP, dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, a także legitymują się odpowiednim wykształceniem.