scroll to top

Informacja o wynikach konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

playschool-sunshine-274799-mDepartament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Komisja konkursowa – powołana w otwartym konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) – dokonała wyboru sądów rejonowych, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie.

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej niżej wymienione sądy rejonowe otrzymają środki na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w cytowanym rozporządzeniu:

 

1. Sąd Rejonowy w Piasecznie – w wysokości 33.500 zł
2. Sąd Rejonowy w Bolesławcu – w wysokości 33.421,40 zł
3. Sad Rejonowy w Kolbuszowej – w wysokości 30.953,09 zł
4. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedziba w Świdniku – w wysokości 29.455,14 zł
5. Sąd Rejonowy w Toruniu – w wysokości 29.599,82 zł
6. Sąd Rejonowy w Kole – w wysokości 28.355,86 zł
7. Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim – w wysokości 27.613,42 zł