scroll to top

Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Komisja konkursowa – powołana w otwartym konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) – dokonała wyboru sądów rejonowych, zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie.

Zgodnie z decyzją Komisji konkursowej, środki przewidziane do rozdysponowania w ramach konkursu zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utworzenia pomieszczeń spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642) w niżej wymienionych sądach rejonowych:
1. w Sądzie Rejonowym w Chodzieży – w wysokości 33.020,50 zł
2. w Sądzie Rejonowym w Gostyniu – w wysokości 33.020,50 zł
3. w Sądzie Rejonowym w Kościanie – w wysokości 33.020,50 zł
4. w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią – w wysokości 33.500 zł
5. w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu – w wysokości 33.020,50 zł
6. w Sądzie Rejonowym w Obornikach – w wysokości 33.020,50 zł
7. w Sądzie Rejonowym w Rawiczu – w wysokości 33.020,50 zł
8. w Sądzie Rejonowym w Śremie – w wysokości 33.020,50 zł
9. w Sądzie Rejonowym we Wrześni – w wysokości 33.020,50 zł