scroll to top

Informacja nt. Konferencji dla Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

W dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla Sędziów-Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na konferencji zaprezentowano między innymi nowoczesne rozwiązania informatyczne służące do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych tj. Informatyczne centra archiwalne dla sądów – system zarządzania dokumentami sądowymi.
Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w szczególności stosowanych innowacyjności w podejściu organizacyjnym jak i zarządczym.
Uczestnicy konferencji wyrazili również nadzieje na zastosowanie podobnych rozwiązań w innych obszarach dużych zbiorów dokumentów, co było elementem licznych pytań i dyskusji.

konferencja poznań 17_11_2015