scroll to top

Informacja dotycząca spotkania w dniu 21.10.2014 Kierownika Projektu z Operatorem Programu

W dniu 21 października 2014 r. odbyło się spotkanie robocze Kierownika Projektu

Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

i jego współpracowników  z Zespołu Projektowego, z operatorem Programu

„Poprawa skuteczności wymiaru Sprawiedliwości”

Na przedmiotowym spotkaniu dyskutowano w obszarach:

  1. Tematyki organizacyjnej projektu w kontekście Zespołu Projektowego (zadania, role, etc.)
  2. Harmonogramu rzeczowo-finansowego w kontekście Planu Wdrażania Projektu
  3. Zarządzania ryzykami projektowymi.