scroll to top

Informacja dla beneficjentów – Raport roczny za 2014 r.

Informujemy o obowiązku corocznego składania raportów rocznych w ramach realizowanych projektów, wynikającego z decyzji Ministra Sprawiedliwości w sprawie dofinansowania danego projektu. Formularz raportu znajduje się już na stronie, do pobrania w zakładce Wzory dokumentów/formularze.

Wypełniony formularz prosimy składać w formie papierowej i elektronicznej na adres nmf@ms.gov.pl, w terminie do dn. 14 stycznia 2015 r.

Weryfikacja oraz akceptacja będzie przebiegać zgodnie z przyjętą procedurą oceny.