scroll to top

Inauguracja projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

Fot. Rafał Matusiak

Fot. Rafał Matusiak

- Poszerzanie świadomości prawnej obywateli, w tym przede wszystkim młodzieży, to jeden z priorytetów, który Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje od przeszło trzech lat – powiedział dzisiaj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn w trakcie uroczystej inauguracji projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

W konferencji, która odbyła się w Warszawie udział wziął również Karsten Klepsvik – Ambasador Królestwa Norwegii.

Ministerstwo Sprawiedliwości samodzielnie, ale i z wieloma partnerami, podejmowało i nadal podejmuje szereg działań, których celem jest wyposażenie młodych Polaków w podstawową praktyczną wiedzę prawniczą i zapoznanie z zasadami porządku prawnego.

- Do najważniejszych dotychczas realizowanych projektów należą m.in.: program lekcji prawa prowadzonych pro bono przez praktyków prawa (sędziów, adwokatów, radców prawnych). Tego rodzaju lekcje – na podstawie porozumienia podpisywanego z partnerami – organizujemy nieustannie od ponad trzech lat – mówił w trakcie konferencji wiceminister Wojciech Węgrzyn.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od tygodnia nowym partnerem Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie jest Prokuratura Generalna. Lekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko nauczycieli, ale – co dla nas najważniejsze – samych uczniów.

Powodzenie dotychczasowych działań zachęciło resort do poszukiwania kolejnych innowacyjnych szans na zwiększanie wiedzy prawnej wśród młodzieży. To, dlatego zdecydowaliśmy się aplikować o środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

- Strona norweska podzieliła nasz entuzjazm, doceniła dotychczasowe doświadczenia i wysiłki włożone w edukację prawną młodzieży. I to, dlatego możemy dzisiaj zainaugurować realizację projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” – zaznaczył w trakcie spotkania wiceminister Wojciech Węgrzyn.

W ramach projektu w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych z różnych zakątków kraju przeprowadzone zostaną jednodniowe warsztaty edukacyjne. Łącznie weźmie w nich udział 9000 uczniów.

Zainteresowanie projektem było bardzo duże. Na zaproszenie odpowiedziało łącznie 990 szkół. Spośród nich wyłoniono pierwsze 150 szkół gimnazjalnych i pierwsze 150 szkół ponadgimnazjalnych.

Fot. Rafał Matusiak

Fot. Rafał Matusiak

Celem warsztatów będzie wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także praw i obowiązków świadków oraz ofiar przestępstw. Co najważniejsze, zakres tematyczny warsztatów wykracza poza obowiązujące podstawy programowe. Warsztaty różnić się będą od standardowych lekcji. Zostaną użyte nowatorskie, niestosowane, na co dzień, metody szkoleniowe. W trakcie warsztatów uczniowie będą mogli wziąć udział w tematycznych quizach, grach, a także odegrać rodzajowe scenki. Jednym z elementów spotkań będzie także przeprowadzenie symulacji sprawy sądowej, w trakcie, której młodzi ludzie będą mieli okazję przez chwilę stać się sędzią, prokuratorem, czy też inną stroną procesową.

Czas realizacji projektu to dwa lata. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych (dokładnie 2 585 742,16 zł).

- Jestem przekonany, że nasze wysiłki przyczynią się nie tylko do poszerzenia świadomości prawnej naszej młodzieży, ale i wykształcenia u młodych ludzi właściwych, obywatelskich postaw wobec prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości – powiedział Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.  Pierwsze efekty zapewne będzie można zaobserwować w dość krótkim czasie, główne – po latach, w dorosłym życiu uczniów. Wychodzimy, bowiem z założenia, że edukacja prawna młodzieży, to inwestycja w przyszłość. Inwestycja niezwykle opłacalna – świadomi swoich praw, ale i obowiązków obywatele – zakończył.