scroll to top

Fundusze norweskie dla wymiaru sprawiedliwości – konferencja w Bukareszcie

Na zaproszenie Biura Mechanizmów Finansowych do Bukaresztu w dniach 15-16 marca 2016 r. przyjechali przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów z obszaru „Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne”. Było to pierwsze tak duże spotkanie, angażujące instytucje ze wszystkich państw korzystających ze wsparcia funduszy norweskich dla tego obszaru.

W czasie spotkania zaprezentowano m.in. proponowane podejście do budowy wskaźników oceniających jakoś wsparcia z funduszy norweskich oraz wskazówki, co do sposobu promowania realizowanych przedsięwzięć. Na sesjach warsztatowych omawiane były główne problemy, z którymi borykają się operatorzy programów i beneficjenci. W toku dyskusji uczestnicy wymienili się wiedzą na temat dobrych  praktyk, które udało im się wypracować w ramach realizowanych programów.

Głównym wnioskiem płynącym ze spotkania  jest to, że w większości krajów realizowane są zbliżone inicjatywy, w związku z czym wymiana doświadczeń pozwala na wzajemne czerpanie pomysłów oraz rozwiązań dla pojawiających się problemów.

Program konferencji