scroll to top

Formularz Wniosku o płatność- od 1 lutego nowy wzór

Informujemy, że w zakładce “Do pobrania” w części Wzory dokumentów zamieszczono nowy wzór formularza Wniosku o płatność (WOP). Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji dotyczą m.in.treści oświadczenia w IV części oraz tabeli 3.5 w części III.

Od 1 lutego beneficjentów składających wnioski o płatność obowiązuje ten właśnie wzór.