scroll to top

Formularz do tłumaczenia wniosku o dofinansowanie na język angielski

Informujemy, że dla beneficjentów projektów partnerskich zamieszczono w zakładce „Do pobrania” wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu w wersji angielskiej. Plik nie ma charakteru generatora – nie jest wyposażony w formuły umozliwiające automatyczne przeliczanie danych bądź kopiowanie danych z innych punktów wniosku o dofinansowanie; zawiera również tylko część arkuszy występujących w wersji polskiej.

Wzór ma charakter jedynie pomocniczy,  przydatny przy przygotowywaniu tłumaczenia wersji polskiej wniosku na język angielski na potrzeby współpracy z norweskim partnerem projektu. Obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie zgodności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

Jedyną oficjalnie wymaganą przez Operatora Programu wersją jest wniosek przygotowany na własciwym formularzu generatora w wersji polskojęzycznej.