scroll to top

Edukacja prawna młodzieży – Medialna lekcja prawa

IMG_3174We wtorek 2 grudnia 2014 r. odbyła się medialna lekcja prawa z udziałem młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76 w Warszawie. Lekcja miała na celu zaprezentowanie opinii publicznej działań Ministerstwa Sprawiedliwości realizowanych na rzecz edukacji prawnej młodzieży.

Podczas spotkania z młodzieżą obecni byli JE Ambasador Królestwa Norwegii Karsten Klepsvik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Agnieszka Dąbrowiecka oraz Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji.

- Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi akcje, programy mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej wśród uczniów szkół. Przy pomocy sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i komorników przekazywana jest wiedza dotycząca prawa karnego czy cywilnego – powiedział Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.

Brak edukacji dzieci i młodzieży na temat przysługujących im praw i obowiązków, a tym samym wysoki poziom niewiedzy powoduje negatywne konsekwencje dla nich samych i dla społeczeństwa.

Młodzież często nie zna norm prawnych obowiązujących każdego obywatela czego konsekwencją jest proste myślenie: jestem dzieckiem więc jestem bezkarny.

Młodzi ludzie często stają się ofiarami czynów przestępczych np. wykorzystywania seksualnego, przestępczości internetowej gdyż nie mają świadomości naruszenia swoich dóbr.

Dlatego dla Ministerstwa Sprawiedliwości jednym z kluczowych zadań jest edukacja prawna młodzieży.

W ramach realizowanego Projektu wybrano już 150 szkół gimnazjalnych i 150 ponadgimnazjalnych z całej Polski, gdzie od kwietnia 2014 r. organizowane są spotkania edukacyjne. Do końca października odbyły się już 182 spotkania, w których udział wzięło 5646 uczniów.

Celem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków i ofiar przestępstw.

- Chcemy, aby zajęcia były innowacyjne, dlatego prowadzone są interaktywnie, a uczniowie wcielają się w rolę uczestników postępowania sądowego. Naszym celem jest, aby młodzi ludzie nabyli podstawowe informacje związane z prawem, a także byli nim zainteresowani. Wiedza prawnicza pozwala łatwiej funkcjonować w społeczeństwie – stwierdził Wojciech Węgrzyn.

W czasie spotkań wykorzystywane są nowatorskie i aktywizujące uczniów metody szkoleniowe,  np. odgrywane są scenki, quizy, przeprowadzana jest symulacja rozprawy sądowej, w której uczniowie odgrywają w oparciu o case study, role procesowe: sędziego, prokuratora, pokrzywdzonego, pełnomocnika, oskarżonego, świadka. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych w wersji papierowej i  elektronicznej.

Dodatkową korzyścią płynącą z udziału szkoły w projekcie jest pokazanie nauczycielom nowych, ciekawszych metod nauczania nt. organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, możliwość powielania przez szkoły w latach późniejszych programu edukacyjnego i materiałów edukacyjnych a także wykształcenie u odbiorców (nieletnich) właściwych i obywatelskich postaw wobec prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości.

- Polska i Norwegia współpracują ze sobą od dłuższego czasu. Efektem tego jest nasz projekt. Aby system prawny funkcjonował właściwie, konieczne jest kształcenie całego społeczeństwa. To wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, ale także dla innych państw – powiedział Ambasador Królestwa Norwegii Karsten Klepsvik.

Udział szkół w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i wolny od wszelkich obciążeń pracą administracyjną.

Lekcje organizowane są w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Film promujący projekt https://www.youtube.com/watch?v=UYVeqvhjH1o

IMG_3197IMG_3177IMG_3185IMG_3145