scroll to top

Dzisiaj rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

plakat-pokrzywdzeni-2015-v3Dzisiaj rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea  obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie   szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych  przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego  Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został  ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003   r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz.   517).

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Policji  przygotowały specjalny poradnik „Jak złożyć zawiadomienie o  przestępstwie?”. W opracowaniu można znaleźć informacje m.in. o tym,  gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie, czy można to zrobić  anonimowo oraz jakie prawa przysługują osobie w związku ze złożeniem  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień  Pomocy Ofiarom  Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie  odbywały się dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.

Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również się osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w   tym roku w dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli  zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji  pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz  podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w  godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.   Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu   się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej  wymienionych podmiotów.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji  prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci  adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania  przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy   sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą   mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w   Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju  – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe  dyżury specjalistów.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura  Generalna,    Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna   Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada  Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz   Komenda Główna Straży Granicznej.

Wykaz dyżurów