scroll to top

Dzieciaki rządziły!

W niedzielę, 5 czerwca 2016 r. ogrody Kancelarii Premiera zapełniły się tysiącem dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Nie zabrakło tam i nas.

Ministerstwo Sprawiedliwości, przy aktywnej pomocy i współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, przygotowało dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tegorocznym Dniu Dziecka mnóstwo atrakcji. Każde dziecko, to mniejsze, i to większe mogło stać się na chwilę sędzią i przymierzyć strój sędziowski, odbył się również pokaz technik samoobrony w wykonaniu Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz konkurs plastyczny pn.: “Mam prawo do…”.

Niespodzianki dla dzieci, w postaci upominków przygotował również Zespół ds. Programu w Ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Beneficjenci projektów.

Ogromną popularnością cieszyły się poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika…”, przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, wydany w związku z realizacją projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, który był rozdawany podczas wydarzenia.