scroll to top

Duże zainteresowanie konsultacjami w sprawie priorytetów dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

logo_nmf_eog27 maja br. dla EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 uruchomione zostały konsultacje w sprawie priorytetów perspektywy  2014-2021 w postaci projektu Blue Book.

Blue Book będzie zawierał opis uzgodnionych sektorów i obszarów priorytetowych programu, które będą kwalifikować się do finansowania w ramach nowej perspektywy. Treść odzwierciedlać będzie wspólne doświadczenia zdobyte w poszczególnych krajach darczyńców i beneficjentów, z okresu finansowania 2009-2014.

Jak informują darczyńcy, do 8 lipca wpłynęło blisko 1500 odpowiedzi, które obecnie są analizowane i będą brane pod uwagę przy finalizowaniu ostatecznej wersji Blue Book. Odpowiedzi otrzymano z wszystkich trzech krajów darczyńców – Islandii, Lichtensteinu i Norwegii – a także ze wszystkich krajów beneficjentów NMF 2014-2021.

Zgłoszenia wpłynęły na wszystkie przewidziane w Blue Book  23 obszary programowe. Jednym z obszarów programowych, który otrzymał najwięcej uwag był obszar społeczeństwo obywatelskie.

Wkrótce, na stronie www.eeagrants.org, zostanie udostępniony raport z konsultacji, a ostateczna wersja Blue Book pojawi się wczesną jesienią.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.