scroll to top

Konferencja informacyjno-szkoleniowa we Wrocławiu

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu odbyła się druga konferencja zorganizowana w ramach projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego.

W trakcie spotkania przedstawione zostały informacje podsumowujące realizację projektu oraz stan jego zaawansowania. Miały miejsce warsztaty z pracownikami sądów mające na celu wymianę doświadczeń i opinii w zakresie dotyczącym wdrażanych systemów. Odbyła się również część szkoleniowa, w trakcie której w przystępny sposób omówione zostały aspekty techniczne, zalety i możliwości uruchamianych rozwiązań. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników sądów.

Fot. SA Wrocław