scroll to top

Dialog techniczny – 6 listopada 2014 r.

BusinessW dniu 6 listopada br. w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie miał miejsce, prowadzony w formie spotkania konsultacyjnego, dialog techniczny,  poprzedzający przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem dotyczącej zakresu ich uprawnień.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów mających doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięć. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące aspektów, na które zamawiający musi zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu tego działania, a także najbardziej skuteczne sposoby prowadzenia kampanii informacyjnych.

Wiedza i doświadczenie uczestników spotkania z pewnością pomoże w przygotowaniu kampanii, która planowana jest do realizacji w ramach projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym.