scroll to top

Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji – Raport końcowy z badania

RK

Raport końcowy z badania pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” przedstawia wyniki, wnioski i rekomendacje opracowane w ramach trzech obszarów badawczych:
• Obszar 1: Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów;
• Obszar 2: Określenie medialnej strategii komunikacyjnej;
• Obszar 3: Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji.

Badanie zostało zrealizowane przez Agrotec Polska Sp. z o.o. na zlecenie Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wnioski z prac badawczych przeprowadzonych w obszarach 1 i 2 zostaną wykorzystane przy realizacji szkoleń (dla sędziów, prokuratorów, mediatorów oraz funkcjonariuszy policji; na przełomie 2015 i 2016 r.) oraz kampanii informacyjnej (w 1. kwartale 2016 r.).

Wnioski i rekomendacje z diagnozy stanu mediacji (obszar 3) posłużą do zaprojektowania przyszłych działań służących promocji alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów jakim jest mediacja.

Diagnoza stanu stosowania mediacji – Raport końcowy

Diagnosis of the use of mediation – Final report