scroll to top

Decyzja w sprawie dofinansowania projektu

W dniu 30 września 2013 r. Minister Sprawiedliwości podpisał decyzję w sprawie dofinansowania projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”.

Beneficjentem projektu jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Projekt ma na celu poprawę wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.