scroll to top

Decyzja o dofinansowaniu projektu

www.sxc.hu

www.sxc.hu

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Minister Sprawiedliwości podpisał Decyzję o dofinansowaniu projektu „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”. Jest to pierwszy projekt z planowanych 6 projektów predefiniowanych w ramach Programu Operacyjnego  „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, który rozpocznie etap wdrażania.