scroll to top
Blog Archives

Realizacja projektu w Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Realizacja zadań w ramach projektu obejmuje wszystkie fazy życia projektu, w których istotną częścią jest planowanie oraz utworzenie struktury organizacyjnej, uwzględniającej między innymi merytoryczne kompetencje w sądach, będących docelowo użytkownikiem systemu RFID. Ze względu na duże opóźnienie i krótki czas pozostały do ukończenia projektu został przygotowany Plan naprawczy, który zakłada również pozyskanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,

Przeniesienie realizacji projektu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

W dniu 13.02.2015r. w wyniku zawartego porozumienia realizacja projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów – system zarządzania dokumentami sądowymi (RFID)” została przeniesiona do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyspecjalizowana komórka Sądu o nazwie „Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa” realizuje szereg projektów informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, między innymi takich, jak: e-protokół – system cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych, Portal Informacyjny, Portal Orzeczeń, wymiana

Podpisanie decyzji w sprawie dofinansowania

W dniu 30 września 2013 r. Minister Sprawiedliwości podpisał decyzję w sprawie dofinansowania projektu “Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. Beneficjentem projektu jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt ma na celu poprawę wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.