scroll to top

Audyt zgodności systemu wdrażania Operatora Programu zakończony

Instytucja Audytu pozytywnie oceniła system wdrażania Operatora Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i wyraziła opinię, że jest on zgodny z Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Audyt został przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego Opisu systemów zarządzania i kontroli przekazanego w dniu 28 maja 2013 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy. Ponadto przedmiotem badania były informacje dotyczące struktury organizacyjnej audytowanych jednostek oraz wewnętrznych procedur wdrażania.