scroll to top

Aneks do umowy w sprawie programu PL 16

W dniu 2 lipca 2015 r. pomiędzy Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli a Krajowym Punktem Kontaktowym (Ministrem Infrastruktury i Rozwoju) zawarty został aneks do umowy w sprawie programu PL 16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Aneks wprowadził zmiany w zakresie niektórych wskaźników programu, Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu oraz wprowadził nową linię budżetową – działania uzupełniające.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Addendum to the Programme agreement PL 16.