scroll to top

Analiza rynku

 Analiza rynku celem ustalenia wartości zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego.

Uwaga!  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

 Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych ogłasza rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia na świadczenie usług związanych z prowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego.

Prosimy o przekazanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” do dnia 10 listopada 2013 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: nmf@ms.gov.pl

W załączeniu “Formularz wyceny” oraz “Opis przedmiotu zamówienia”

formularz-wyceny_ABC

opis przedmiotu