scroll to top

Analiza rynku w zakresie zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Podpis, długopisAnaliza rynku w zakresie zamówienia:  Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu „Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres kucharska@ms.gov.pl w terminie do 20.03.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości –  tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Kucharska@ms.gov.pl lub Sienkiewicz@ms.gov.pl 

UWAGA!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz szacowania zamówienia