scroll to top

Analiza rynku w zakresie zamówienia – Wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie wykonania opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na  formularzu „Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres kucharska@ms.gov.pl w terminie do 19.08.2014 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Kucharska Tel. 22 2390583, e-mail: kucharska@ms.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz wyceny znajdują się pod poniższym linkiem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6286,analiza-rynku-w-zakresie-zamowienia—wykonanie.html

UWAGA!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.