scroll to top

Analiza rynku w zakresie zamówienia: “Organizacja i realizacja 114 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 92 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych”

Edukacja prawnaW celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie organizacji i realizacji 114 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 92 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu „Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres sienkiewicz@ms.gov.pl w terminie do 02.04.2015r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Kucharska@ms.gov.pl lub Sienkiewicz@ms.gov.pl
UWAGA!Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz szacowania zamówienia
Załącznik 3 Szkoły_gim_ponadgimnazjalne