scroll to top

Analiza rynku w zakresie zamówienia, jakim jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wdrożenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która jest jednym z działań realizowanych w projekcie Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kampania informacyjna będzie zawierała informacje o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postępowaniu karnym oraz wskazywała, w jaki sposób można je realizować. Kampania będzie skierowana do ogółu społeczeństwa, w tym ofiar przestępstw.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.

Zamówienie dotyczy projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu „Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres Tomasz.cabala@ms.gov.pl w terminie do 28.05.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Pawlicka@ms.gov.pl lub Tomasz.cabala@ms.gov.pl

UWAGA!

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Kampania informacyjna – SOPZ, załącznik nr 1
Formularz wyceny – załącznik nr 2