scroll to top

Analiza rynku w zakresie zamówienia: “Administrowanie i logistyczna koordynacja 114 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 92 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych”

Edukacja prawna3W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie administrowania i logistycznej koordynacji 114 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 92 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych opisanych w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu „Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres Sienkiewicz@ms.gov.pl w terminie do 2.04.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Kucharska@ms.gov.pl lub Sienkiewicz@ms.gov.pl

UWAGA!
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz szacowania zamówienia
Załącznik