scroll to top

Analiza rynku usługi tłumaczenia

business-man-1338212-mWykonanie tłumaczenia na potrzeby realizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości projektów współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach procedury ustalania wartości zamówienia zapraszamy do składania wycen wykonania usługi tłumaczenia.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie wycen według załączonego Formularza wyceny na adres e-mail: Sienkiewicz@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2014 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz wyceny znajdują się pod poniższym linkiem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6118,wykonanie-tlumaczenia-na-potrzeby-realizowanych.html

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich wycen, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi podmiotami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych wycen.

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie jest realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowych informacji udziela Radosław Sienkiewicz, adres e-mail: Sienkiewicz@ms.gov.pl, tel.: 022 23 90 649.