scroll to top

Analiza rynku usług gastronomicznych i cateringowych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych podczas różnego rodzaju spotkań organizowanych na terenie Warszawy.

Zamówienie dokonywane na potrzeby Projektów:

Nr 4: “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”,

Nr 5: “Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”,

Nr 6: “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”,

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz o przesyłanie wycen na załączonym Formularzu wyceny, dostępnych na: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6249,analiza-rynku.html na adres mailowy:  Agata.Oklej@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia br. do godz. 12.00.

UWAGA!        Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Agata Oklej tel.: 022 23-90-691, e-mail: Agata.Oklej@ms.gov.pl