scroll to top

Analiza rynku – obsługa cateringowa konferencji 10 grudnia 2013 r.

Analiza rynku dotycząca ustalenia wartości zamówienia na świadczenie obsługi cateringowej konferencji w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych ogłasza rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia na obsługę cateringową konferencji.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.   opis przedmiotu zamowienia Catering

Formularz wyceny: formularz-wyceny catering

Prosimy o przekazanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” do dnia 8 listopada 2013 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: nmf@ms.gov.pl