scroll to top

Analiza rynku na zakup usług cateringowych w 2015 r.

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na świadczenie usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Operatora Programu PL 16 finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza w chwili obecnej ponowną analizę rynku na świadczenie usług cateringu na potrzeby spotkań organizowanych w 2015 roku.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich jako Operator Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i  współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na adres nmf@ms.gov.pl, do dnia 24 lipca 2015 r. do godziny 15.00.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz cenowy