scroll to top

Analiza rynku na usługę moderowania konferencji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości informuje o publikacji ogłoszenia na wykonanie usługi w zakresie moderowania konferencji, udziału w dyskusji panelowej dotyczącej systemów informatycznych w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług w sądownictwie oraz przygotowanie artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas konferencji.

Przedmiotowa konferencja odbędzie się w grudniu 2016 r. (2 dni robocze), realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych.

Konferencja dotyczyć będzie w szczególności zagadnień związanych z:

  1. Trendami rozwiązaniami IT w sądownictwie.
  2. Jakością i zarządzaniem w projektach IT w administracji publicznej, w szczególności w      sądownictwie.
  3. Architektura IT.
  4. Strategią cyfryzacji długo i krótkookresową.
  5. Rozporządzeniem eIDAS.
  6. Bezpieczeństwem teleinformatycznym podmiotów publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące moderatora prowadzącego konferencję znajdują się w załączeniu.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na e-mail: nmf@ms.gov.pl , do dnia 19 września 2016 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki: