scroll to top

Analiza rynku na świadczenie usług cateringu w 2015 roku

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na obsługę cateringową spotkań organizowanych w 2015 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Strategii i Funduszy Europejskich jako Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na adres nmf@ms.gov.pl, do dnia 5 marca 2015 r.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz wyceny znajduje się w załączeniu:

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy