scroll to top

Analiza rynku na kompleksową obsługę oraz organizację konferencji w 2015 r.

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na kompleksową obsługę konferencji organizowanych w 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i  współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na „Formularzu wyceny” na e-mail: nmf@ms.gov.pl , do dnia 14 października 2014 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie nadmieniamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz wyceny  znajduje się w załączeniu.