scroll to top

Analiza rynku dotycząca Usługi w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia stron internetowych: www.mediacja.gov.pl oraz www.edukacjaprawna.gov.pl ich administracji oraz hostingu

world-wide-web-1213666-sAnaliza rynku dotycząca Usługi w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia stron internetowych: www.mediacja.gov.pl oraz www.edukacjaprawna.gov.pl ich administracji oraz hostingu opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot.  w zakresie wykonania projektu oraz stworzenia stron internetowych www.mediacja.gov.pl oraz www.edukacjaprawna.gov.pl ich administracja oraz hosting opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie dotyczy projektów „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” oraz  „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Szczegóły dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku (.pdf).

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

KONTAKT

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na załączonym „Formularzu szacowania zamówienia” na adres mailowy: magdalena.bochinska@ms.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2015r.

UWAGA!
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

W razie wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania uprzejmie prosimy o kierowanie pytań drogą elektroniczną na adres:  magdalena.bochinska@ms.gov.pl

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik-nr-2-formularz-szacowania-zamowienia.