scroll to top

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 1040 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

Analiza rynku dotycząca usługi w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 1040 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 1040 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych opisanego w dokumencie „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie dotyczy projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” (NMF 2009-2014).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Szczegóły dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w dokumencie “Opis przedmiotu zamówienia“.

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA

Cena usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zamówienia – do 29 lutego 2016 r. Faktyczny termin rozpoczęcia usług szkoleniowych będzie uzależniony od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zakłada przeszkolenie wszystkich osób do końca lutego 2016 r.

KONTAKT

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na załączonym „Formularzu szacowania zamówienia” na adresy mailowe: agata.oklej@ms.gov.pl oraz magdalena.bochinska@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r.

UWAGA!
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

W razie wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania uprzejmie prosimy o kierowanie pytań drogą elektroniczną na adres: agata.oklej@ms.gov.pl oraz magdalena.bochinska@ms.gov.pl

Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz szacowania zamówienia dostępne pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,7015,analiza-rynku-dotyczaca-uslugi-w-zakresie.html