scroll to top

Analiza rynku dotycząca usługi konferencyjnej, restauracyjnej i hotelowej na potrzeby konferencji rozpoczynającej projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych”

Analiza rynku dotycząca usługi konferencyjnej, restauracyjnej i hotelowej na potrzeby konferencji rozpoczynającej projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. usługi konferencyjnej, restauracyjnej i hotelowej na potrzeby konferencji rozpoczynającej projekt „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i wzięcia udziału w przedmiotowej Analizie Rynku

Termin nadsyłania formularzy z wyceną do 31 października 2014r. ( na podany w ogłoszeniu adres poczty elektronicznej).

 

2014_10_21_Analiza rynku – informacja na strone MS

Formularz wyceny_WARIANT I

Formularz wyceny_WARIANT II

Formularz wyceny_WARIANT III

Formularz wyceny_WARIANT IV

Opis Przedmiotu Zamówienia_PoprawaZdolnosci_WARIANTY

Opis Przedmiotu Zamówienia_PoprawaZdolnosci_WARIANTY