scroll to top

Analiza rynku dotycząca przygotowania projektów graficznych ulotek i plakatu ich wydruk a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upu wraz z dostawą.

Analiza rynku dotycząca przygotowania projektów graficznych ulotek i plakatu ich wydruk a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upu wraz z dostawą.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszam do składania ofert na przygotowanie projektów graficznych ulotek, plakatów ich wydruk i dostawę a także druk broszur, poradnika prawnego oraz wytłoczenie płyt CD oraz projekt, wykonanie i dostarczenie roll-upu. Zamówienie dokonywane na potrzeby między innymi projektów:

 1. „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”;
 2.  „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego
  w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”;
 3. „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości: w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”;
 4. „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Projekty współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Prosimy o przesyłanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” na adres mailowy: kucharska@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014r .

UWAGA!  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

 1. Główne kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 3. Ofertę należy przygotować zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) oraz załączyć do niej wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają osoby:

 1. Materiały promocyjne dla Projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” – Pani Karolina Kucharska, tel. /22/ 23-90-583.
 2. Materiały promocyjne dla Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” – Pani Milena Domachowska tel. /22/52-12-279.
 3. Materiały promocyjne dla Projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” – Pani Anna Wiecha tel. /22/23-90-621.
 4. Materiały promocyjne dla Projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” – Pani Milena Domachowska tel. /22/52-12-279.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzem Wyceny do pobrania ze strony:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6288,analiza-rynku-dotyczaca-przygotowania-projektow.html