scroll to top

Analiza rynku dotycząca pełnienia funkcji Kierownika Projektu

Szanowni Państwo

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesyłanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” na adres e-mailowy:  ad.ms-dirs@ms.gov.pl, w terminie do  dnia 31 grudnia 2014r.

W razie wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania uprzejmie prosimy o kierowanie pytań drogą elektroniczną na adres projektu:  ad.ms-dirs@ms.gov.pl.

 

Informacja na strone

Opis przedmiotu zamowienia

formularz szacowania

formularz szacowania