scroll to top

Analiza rynku dotycząca organizacji przez restaurację uroczystego obiadu organizowanego w związku z konferencją otwierającą projekt

Analiza rynku dotycząca organizacji przez restaurację uroczystego obiadu organizowanego w związku z konferencją otwierającą projekt „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach Programu OperacyjnegoBudowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wdrażanego w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową.  

Prosimy o przesyłanie wycen na „Formularzu wyceny”, na adres mailowy: tomasz.cabala@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

UWAGA! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Tomasz Cabała tel. 22 23 90 692 e-mail: tomasz.cabala@ms.gov.pl

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzem Wyceny do pobrania ze strony:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6306,analiza-rynku-dotyczaca-organizacji-przez.html