scroll to top

Analiza rynku dla oszacowania kosztów przygotowania oraz wdrożenia elementów kampanii informacyjnej w mediach w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przyszłego zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia przygotowania oraz wdrożenia elementów kampanii informacyjnej w mediach w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja.

Wyżej wymienione zamówienie realizowane będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014).

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie składała się z następujących modułów:

1. przygotowanie przekazu kampanii (materiałów o tematyce mediacyjnej: treści, komunikatów, materiałów audiowizualnych, etc.),

2. opracowanie harmonogramu produkcji i planu medialnego kampanii, oraz

3. przeprowadzenie kampanii (dystrybucja czasowa i miejscowa przygotowanych materiałów w skali ogólnopolskiej i lokalnie).

Po zapoznaniu się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), prosimy o przesyłanie wycen na Formularzu wyceny (Formularz wyceny) na adres mailowy: agata.oklej@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja br. (czwartek).

UWAGA! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem realizowanym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Dodatkowe informacje: pani Agata Oklej (tel. 22 23 90 691, e-mail: agata.oklej@ms.gov.pl)