scroll to top

Analiza rynku

ticked-checkbox-1280927-mW celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia złożonego z dwóch części:

Część I:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych.

Część II:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dziedzinowych dla administratorów  IT

Istnieje możliwość przedstawienia wyceny dla jednej części.

Termin Okres realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dn. 28.02.2016 r.
Szacunkowy koszt usługi Cena usługi musi obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami.

Wykonawcy proszeni są o przekazanie drogą elektroniczną przedmiotowego zgłoszenia w zakresie szacunkowego kosztu zamówienia na formularzu szacowania wartości zamówienia (stanowiącym  załącznik nr 2 do informacji o analizie rynku).

Kontakt Wykonawcy proszeni są o przekazanie drogą elektroniczną przedmiotowego zgłoszenia w zakresie szacunkowego kosztu zamówienia na formularzu szacowania wartości zamówienia (stanowiącym  załącznik nr 2 do informacji o analizie rynku) na adres: pachla@ms.gov.pl; ezalewska@ms.gov.pl w terminie do 19.03.2015 r.
Osoba do kontaktu w sprawie powyższego zapytania: Dawid Pachla (Pachla@ms.gov.pl) tel. 0 22 52 12 629; Edyta Zalewska, (ezalewska@ms.gov.pl); tel. 0 22 52 12 248.
UWAGA! Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza dokonać wyboru Wykonawcy ww. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Załącznik nr 1 do informacji o analizie rynku
Załącznik nr 2 do informacji o analizie rynku