scroll to top

Analiza rynku

Edukacja prawna3Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 12 szkoleń, z których każde będzie trwało 3 dni, skierowane do grupy 840 osób zawodowo pracujących z pokrzywdzonymi – sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem wraz z zapewnieniem dla nich: bazy noclegowej, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia w zakresie opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.

Zamówienie dotyczy projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

KONTAKT

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu „Załącznik nr 2 – Formularz szacowania zamówienia”.

Formularz należy przesłać na adres Tomasz.cabala@ms.gov.pl w terminie do 2.03.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: Pawlicka@ms.gov.pl lub Tomasz.cabala@ms.gov.pl

UWAGA! Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Formularz wyceny – załącznik nr 2
Szkolenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1